Get Adobe Flash player

Pompowanie kół azotem

Pompowanie kół azotem

Laboratoryjne badania na temat wpływu azotu na oponę prowadzone były od początku lat sześćdziesiątych. Już wtedy wyniki przeprowadzanych prób potwierdziły techniczno - ekonomiczną zasadność stosowania azotu. Mimo wielu potwierdzonych korzyści płynących ze stosowania azotu do pompowania opon, potwierdzonych także przez renomowanych producentów ogumienia, dopiero w ostatnich kilku latach jego stosowanie stało się popularne.

Wówczas też wprowadzono pompowanie azotem w kołach pojazdów pracujących w najcięższych warunkach:

  • W przemyśle wydobywczym   
  • W przemyśle lotniczym   
  • W transporcie towarów palnych i niebezpiecznych   
  • W sportach samochodowych (Formuła1)

Zalety pompowania kół azotem:

  • azot znacznie wydłuża czas stałego ciśnienia w oponie ( w oponie napompowanej powietrzem znacznie szybciej można zaobserwować spadek ciśnienia) przez co wydłuża się czas żywotności opony
  • przy pompowaniu azotem występuje znacznie mniejsza wilgoć, a ponadto azot nie wchodzi w reakcje chemiczne z metalami w wyniku czego znacznie spada ryzyko korozji felg w samochodzie
  • azot nie jest łatwopalny oraz nie “podtrzymuje” ognia przez co zmniejsza się ryzyko zapalenia się opony np. podczas wystrzału
  • spada zużycie paliwa dzięki utrzymywaniu stałego ciśnienia w oponie (zmniejszone opory tarcia)
  • nie występują wahania ciśnienia pod wpływem zmian temperatury
  • przeprowadzone badania wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu w oponie o 6% wydłuża jej żywotność nawet o 22%


Napełnianie opon azotem to uzasadniona innowacja przeznaczona dla każdego kierowcy. Jej skutkiem jest nie tylko oszczędność opon i pieniędzy użytkowników, ale także znaczna poprawa bezpieczeństwa na drodze